Oletko pannut merkille, että jotkut elämämme tärkeimmistä hetkistä sisältävät musiikkia? Oli kyseessä sitten juhlat kuten häät tai hautajaiset, ensimmäiset treffit oman puolison kanssa tai vaikkapa unohtumaton matka, musiikki on aina läsnä. Itse asiassa ihminen altistuu musiikille jo ennen syntymäänsä ja musiikin merkitys ihmisen elämässä korostuu syntymän jälkeen vaihe vaiheelta. Mieltymys rytmiin ja melodiaan seuraa meitä läpi koko elämän.

Musiikki vaikuttaa meihin enemmän kuin yleisesti luullaan. Musiikki palvelee ihmisen monia tarpeita ja se on keskeinen väline itsensä ilmaisulle. Vasta viime vuosikymmenen aikana musiikin vaikutuksiin on havahduttu oikein toden teolla ja aiheesta on julkaistu tutkimus toisensa perään. Suomi on tunnetusti innokasta musiikkikansaa ja täällä musiikkia opiskellaan enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ehkä osittain tästä syystä Suomi on myös musiikin tutkimuksen kärkimaita, tuottaen huipputason tutkimuksia siitä, miten musiikki vaikuttaa ihmiseen ja mitkä ovat musiikin psykologiset merkitykset. Nykyään musiikkia osataan Suomessa hyödyntää jo todella monella eri tapaa ja esimerkiksi varhaisiän musiikkikasvatuksesta on tullut merkittävä osa lapsen kehityksen tukemista. Myös musiikkiterapia on Suomessa jo varsin yleinen keino hoitaa masennusta ja nykyään nuorten musiikkiterapiasta on mahdollista saada jopa Kelan korvauksia. Musiikilla on kaikista olemassa olevista taiteen muodoista se, jolla on kaikkein suurin vaikutus ihmisiin ja tunteisiin ja sen yhteiskunnallista hyötykäyttöä tullaan varmasti laajentamaan tulevaisuudessa.

Musiikin ja tunteiden yhteys

Musiikki koskettaa vahvasti ja sen sanotaan peräti olevan tunteiden tulkki. Käytämme musiikkia monenlaisissa arkisissa tilanteissa ja oloissa, säädellen sen avulla mielialojamme ja tunteitamme. Joillekin musiikki tarjoaa tavan käsitellä vaikeita ja arkoja asioita sekä tulkita uusia tilanteita ja tuntemuksia. Jokainen meistä turvautuu musiikkiin hieman eri tavoin. Jotkut esimerkiksi työstävät surullisia tunteita kuuntelemalla surullista musiikkia kun taas toiset käyttävät iloista musiikkia herättääkseen itsessä positiivisempia tuntemuksia. Useimmat hyödyntävät musiikkia tunteidensa käsittelemiseksi, mutta etenkin nuorille musiikki on psyykkisen hyvinvoinnin kannalta todella tärkeä keino käsitellä omia sisäisiä asioita. Nuorille musiikki on keino samaistua, kasvaa, ottaa kantaa ja avata sydäntään.

Mitä aivoissamme tapahtuu?

Musiikilla on todistetusti paljon aivotoimintaa edistäviä vaikutuksia. Aihetta on tutkittu enemmän viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja huomattu, että musiikin kuuntelu aktivoi lähes kaikki aivoalueet. Musiikki säätelee tunteita akvitoimalla syviä limbisiä aivoalueita sekä ohimo-, otsa- ja päälakilohkoa. Sävelen piirteet tunnistetaan ohimolohkon kuuloaivokuorella ja kuulemamme vaikuttaa vireystilaamme, havainnointiin, motoriikkaan, kieleen sekä esimerkiksi muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Musiikki saattaa myös johtaa agressiivisiin tunnetiloihin. Musiikin kuuntelusta on yleisesti ottaen monenlaista hyötyä, mutta tutkimukset osoittavat, että itse tuotetulla musiikilla saattaa olla vielä vahvempi aivoja aktivoiva vaikutus.

Musiikin vaikutusten tärkein lyhytkestoinen vaikutus on se, että se aiheuttaa muutoksia mielialassa ja vireystilassa. Pitkäkestoisia vaikutuksia tarkastellessa on kyetty esimerkiksi todistamaan, että musiikinopetukseen osallistuneet oppilaat pärjäävät usein paremmin matemaattisissa aiheissa kuin oppilaat, jotka eivät ole osaalistuneet musiikinopetukseen. Myös taustalla soivan musiikin on todettu nostattavan suorituskykyä matemaattisissa tehtävissä. Taustalla soivan musiikin on muutenkin todettu vaikuttavan tiedostomattomasti kuulijaan ja monet yritykset esimerkiksi hyödyntävät tätä markkinoinnissaan, pyrkien vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen. Myös elokuvia ja pelejä tehostetaan usein musiikin avulla, tuoden esille asiayhteyteen kuuluvia tunteita. Jos esimerkiksi elokuvassa on käsillä todella jännittävät hetket, korostetaan niitä usein intensiivisen musiikin avulla. Sama nähdään myös esimerkiksi nettikasinoiden tarjoamissa peleissä, joissa pelaajan pelimotivaatiota lisätään erilaisten ääniefektien avulla. Jos kolikkopelin pelilinjoille muodostuu voittava yhdistelmä, voi pelaaja esimerkiksi kuulla kolikoiden kilinää, joka vahvistaa voitosta saatua positiivista kokemusta.

Musiikki ja etenkin musiikin tuottaminen muuttaa ihmisen aivojen toimintaa laajentamalla aivoalueita ja aktivoiden laajoja hermosoluverkostoja. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan muusikkojen aivot toimivat hieman toisin kuin muiden ja he osaavat usein hyödyntää paremmin divirgenttiä ajattelua, sillä musiikki-instrumenttia soittavien täytyy kyetä soittaessaan yhdistelemään kummankin aivopuoliskon informaatiota.